A-Z list

เรื่องย่อ Wongsakhanayat (2023) วงศาคณาญาติ
หลังจากที่คุณปู่เรืองเสียชีวิต พินัยกรรมได้ถูกส่งไปยังอีเมล์ของลูกแต่ละคนพินัยกรรมระบุข้อตกลงที่ทุกคนต้องทำตาม หากไม่ทำจะต้องถูกยึดอานาจทางธุรกิจและถูกไล่ออกจากตระกูล เรื่องราวจะเป็นอย่างไร


< ก่อนหน้า ถัดไป >