A-Z list

เรื่องย่อ Boku no Hero Academia ภาค 1 ตอนที่ 4
ในการสอบเข้าอิซึกุก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังขณะที่นักเรียนคนอื่นเอาชนะคนร้ายมารยาททางซ้ายและขวา เขาจะสามารถได้คะแนนเพียงพอที่จะผ่านหรือไม่


< ก่อนหน้า ถัดไป >