A-Z list

เรื่องย่อ Boku no Hero Academia ภาค 1 ตอนที่ 9
ชั้น 1-A ต้องเลือกตัวแทนระดับและทุกคนต้องการงาน! พวกเขาจะเลือกอย่างไร และสิ่งที่รออยู่ในชั้นเรียนต่อไปคืออะไร?


< ก่อนหน้า ถัดไป >