A-Z list

เรื่องย่อ Sword Art Online Season 1 EP 19
Leafa รู้ตัวว่ามีบางสิ่งไม่ถูกต้องเมื่อรีคอนส่งข้อความลางร้าย Leafa และ Kirito หมายความว่าอย่างไรและจะมีเวลาคิดออก?


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน