A-Z list

เรื่องย่อ Sword Art Online Season 1 EP 20
Kirito เป็นทูตระหว่างการประชุมใหญ่ หากเขาสามารถอยู่รอดได้ในการต่อสู้กับนายพลยูจีนซาลาแมนเดอร์แผนการของเขาในการป้องกันสงครามอาจใช้งานได้


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน