A-Z list

เรื่องย่อ The Watchers (2024) เดอะวอทเชอร์ส
ป่าแห่งนี้ไม่ได้ระบุไว้ในแผนที่ใดๆ เลย รถทุกคันพังทลายลงมาที่แนวต้นไม้ รถของ Mina ติดอยู่กลางป่าทึบและพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนกระตุ้นให้ Mina วิ่งไปที่บังเกอร์คอนกรีต ประตูกระแทกข้างหลังเธอ อาคารถูกปิดล้อมด้วยเสียงกรีดร้อง Mina พบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่มีผนังกระจก และมีไฟไฟฟ้าที่เปิดใช้งานในเวลากลางคืน เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้โผล่ออกมาเพื่อสังเกตมนุษย์ที่ถูกคุมขังและ สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับใครก็ตามที่มาไม่ถึงบังเกอร์ทันเวลา